De beste bootverzekering sluit u op vaarpolis.nl

Wat is de beste bootverzekering van Nederland?

Deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Er is namelijk geen enkele verzekeraar die voor alle type boten de beste verzekering tegen de voordeligste premie heeft. Daarom vergelijkt Vaarpolis.nl de verzekeringen van een groot aantal specialistische bootverzekeraars. Wanneer u een offerte bij ons aanvraagt, zorgen wij er voor dat u de beste bootverzekering krijgt tegen de goedkoopste premie. 

In het kort de voordelen van Vaarpolis.nl op een rijtje:

 1. Vaarpolis.nl vergelijkt voor u de bootverzekeringen van verschillende verzekeraars en zoekt de verzekering die het beste past bij uw wensen en verwachtingen
 2. Vaarpolis.nl heeft met verschillende verzekeraars kortingsafspraken waardoor u vaak een lagere premie krijgt geoffreerd dan elders
 3. Bij schade helpt Vaarpolis.nl u met het melden van uw schade en staan we u bij wanneer wij van mening zijn dat de verzekeraar niet op de juiste manier voldoet aan zijn verplichtingen
 4. Varen is onze passie en Vaarpolis.nl is specialist in bootverzekeringen. Hier weten we alles van en wij zullen u niet lastig vallen met aanbiedingen voor het afsluiten van allerlei andere verzekeringen.

Vrijheid

Elke boot is anders en iedereen gaat weer op een andere manier met zijn boot om. Of u nu jaarlijks de vrijheid zoekt door heel Europa door te trekken of juist heerlijk een seizoen plaats heeft ergens op een mooi plekje in een Nederlandse jachthaven, u zoekt een bootverzekering die diezelfde vrijheid biedt en aansluit bij uw verzekeringsbehoefte.
Vaarpolis.nl werkt daarom alleen met verzekeraars die maatwerk bieden. U heeft de vrijheid om zelf naar uw wensen en verwachtingen uw bootverzekering samen te stellen. Geen verzekering met voor u onnodige dekkingen maar uitsluitend verzekeren wat voor u belangrijk is. U betaalt daardoor alleen voor de dekking die u kiest.

Welke dekking kiest u?

Welke dekking past het beste bij uw boot en bij uw wensen? Deze vraag kunnen we pas goed beantwoorden wanneer we eerst nog wat meer vragen stellen. Bijvoorbeeld:
 • Wat is het merk en type van uw boot? 
 • Wat voor bouwaard heeft u boot?
 • Wat voor voortstuwing heeft uw boot en hoeveel PK levert deze voortstuwing?
 • Heeft u een volgboot?
 • Waar gaat u met uw boot varen. Blijft u op de Nederlandse kustwateren of zeilt u naar de Azoren?
Allemaal vragen die ook in het offerte verzoek worden gesteld om een goed beeld te krijgen van welke verzekering het beste past bij uw wensen en verwachtingen.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

De basis van iedere caravanverzekering is een dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid of wel afgekort WA. Met de WA dekking krijgt u een vergoeding als u met uw caravan schade heeft veroorzaakt aan anderen en aan hun spullen. De verzekeraar vergoed dan de kosten voor schade en de kosten die u moet maken als u zich moet verweren. Ook bent u verzekerd voor schade die door de waterskiër achter uw boot veroorzaakt wordt. 
Naast deze dekkingen breiden sommige verzekeraars de WA dekking nog uit met dekking voor:
Lichten, bergen en opruimen van uw boot
Voor de kosten van het lichten, bergen en opruimen van uw boot als de overheid u daartoe verplicht.
Een dekking voor hulpverlening:
 • Bij uitval van uw boot
 • Als u niet meer verder kunt varen of reizen met uw boot door diefstal van uw boot of schade aan uw boot.
 • Bij uitval van uw boottrailer of de auto die uw boottrailer trekt
 • Als de auto waarmee, of de boottrailer waarop u uw boot meeneemt op reis, plotseling en onvoorzien uitvalt.
 • Bij uitval van de schipper of de bestuurder van de trekkende auto
 • Bij blokkering van de vaarwegen
 • Als u niet meer verder kunt varen of reizen met uw boot door blokkering van de vaarwegen naar Nederland.

Brand en diefstal

Sommige verzekeraars bieden naast de WA dekking ook de mogelijkheid om de risico's van brand en diefstal extra mee te verzekeren. 
Brand
U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging van uw boot door blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding. Meestal wordt is dit ook verzekerd wanneer de brand het gevolg is van een eigen gebrek van de boot.
Diefstal
Bij diefstal bent u verzekerd voor diefstal, braak, verduistering, joy-varen en vermissing van de gehele boot, alsmede poging tot diefstal, tot braak en tot joy-varen. Tevens wordt veelal uitkering verleend voor casco schade ontstaan gedurende de tijd dat de boot was ontvreemd.

Deze Brand/Diefstal dekking heeft als voordeel dat u minder premie betaald dan bij een Beperkt Casco dekking, maar risico's als aanrijding en overige beschadigingen zijn hierbij niet verzekerd.

All Risk

Meest complete dekking is de dekking waarop "alle risico's" zijn verzekerd. Deze dekking is beter bekend als de All Risk dekking. Een naam die een beetje misleidend is aangezien er ook bij deze dekking nog steeds risico's zijn uitgesloten zoals varen in het caraïbische gebied en het risico van particulier verhuur.
Desondanks biedt de All Risk dekking u de meeste zekerheid en zijn onder andere de volgende risico's verzekerd
 • aanvaring
 • brand
 • vandalisme
 • (in)braak
 • diefstal
 • storm
 • eigen gebrek
De meeste verzekeraars maken ten aanzien van het verzekeren van het eigen gebrek het volgende onderscheid. De schade die veroorzaakt wordt door het eigen gebrek is verzekerd op de basis all risk dekking, maar schade aan het onderdeel waar het eigen gebrek zich bij openbaarde is niet verzekerd. Op de uitgebreide of casco + dekking is de schade aan dit onderdeel ook verzekerd.

Verzekerde waarde van uw boot

In geval van een nieuwe werfgebouwde boot is uw boot de eerste 12 maanden standaard tegen nieuwwaarde verzekerd. Na 12 maanden vergoedt de verzekeraar nog maximaal de dagwaarde. Een niet nieuwe boot is standaard verzekerd tegen dagwaarde.
U kunt deze standaard verzekerde waarde nog uitbreiden:
Bij nieuwe boten heeft u de gelegenheid om 3 jaar lang uw boot tegen nieuwwaarde te verzekeren. In dit geval krijgt u veelal bij een total loss tijdens de eerste 36 maanden tot maximaal 110% van de verzekerde waarde uitgekeerd.
Bij een boot die niet nieuw is kunt er voor kiezen om 3 jaar lang een vaste waarde te verzekeren of uw boot te verzekereen volgens een vaste taxatie (artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek). In beide gevallen krijgt u gedurende de eerste 36 maanden na het afsluiten van de verzekering de verzekerde waarde uitgekeerd. Na afloop van de vaste waarde periode keert de verzekeraar maximaal de dagwaarde van uw boot uit.

Rechtsbijstand

Als iemand uw boot, volgboot of trailer beschadigt, kunt u schadevergoeding eisen. Met deze uitbreiding heeft u recht op juridische bijstand bij het verhalen van de schade. U kunt hierop ook een beroep doen bij geschillen over garantie, reparatie en onderhoud, stalling en financiering.

Ongevallendekking voor opvarende

De opvarenden kunnen worden meeverzekerd (niet mogelijk bij uitsluitend een WA verzekering) tegen de gevolgen van een ongeval. Voor de verzekeringnemer geldt deze dekking ook als hij meevaart op een ander pleziervaartuig.

Eigen risico

Het eigen risico is het deel van de schade wat voor uw eigen rekening komt. Blijft de hoogte van de schade onder het bedrag van het eigen risico dan krijgt u geen schadevergoeding. Komt een eventuele schade boven het bedrag van het eigen risico, dan wordt dit bedrag van uw schadevergoeding afgetrokken.
Verzekeraars gaan op verschillende manieren om met het eigen risico. Bij sommige verzekeraars heeft u standaard geen eigen risico bij andere is er altijd sprake van een (over het algemeen) laag standaard eigen risico. Daarnaast kunt u er vaak voor kiezen om vrijwillig een hoger eigen risico te nemen. Hierdoor wordt de premie lager, maar krijgt u bij schade ook een lagere schadevergoeding uitgekeerd. In uw offerte verzoek kunt u aangeven wat voor eigen risico uw voorkeur heeft.